Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/10

Dyrektora AMGiSP w Postominie

z dnia 03.12.2010r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

 

Dyrektor Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta
w Dziale Ochrony Środowiska i Transportu

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe – specjalność ekonomia , administracja ,

  2. dobry stan zdrowia,

  3. niekaralność za przestępstwa umyślne,

  4. nieposzlakowana opinia.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,poczty elektronicznej i internetu,

  2. łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, umiejętnosć komunikowanie się, odporność na stres, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. przyjmowanie i prowadzenie rejestru zewnętrznych zleceń na wykonanie usług transportowych, odbioru odpadów stałych i płynnych, usług cmentarnych i innych w ramach usług dla ludności, klientów instytucjonalnych i przedsiębiorstw,

  2. fakturowanie świadczonych usług transportowych i odbioru odpadów,

  3. windykacja należności za usługi,

  4. prowadzenie dokumentacji transportowo-sprzętowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  5. przygotowywanie dokumentacji płacowej pracowników zakładu,

  6. wyliczanie zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych,

  7. przygotowywanie umów na odbiór odpadów,

  8. prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych oraz kartotek materiałów i wyposażenia.

 4. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. CV,

  3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ,

  6. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności ,

  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Oferty należy składać do dnia 20.12.2010 r. w Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie 94, sekretariat, lub listownie na adres: Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, 76-113 Postomino 94.

 6. Inne informacje:

Nabór przeprowadzony zostanie dwuetapowo:

I etap - kwalifikacja formalna

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych pod adresem http://bip.amgisppostomino.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie AMGiSP.

 

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. (Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.)

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Postomino oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie AMGiSP.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bogdan Szlawski 28-12-2010 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2010 10:40