Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO W ILOŚCI 100 000 LITRÓW ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 7000 LITRÓW

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 344554-2015 z dnia 2015-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Postomino
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna oleju napędowego w ilości do 100 000 l oraz oleju opałowego do pieca c.o. w ilości 7000 l. Nieodłącznym elementem złożenia oferty jest posiadanie i dostarczenie Zamawiającemu na czas trwania...
Termin składania ofert: 2015-12-29

 

Postomino: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO W ILOŚCI 100 000 LITRÓW ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 7000 LITRÓW
Numer ogłoszenia: 17586 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344554 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Postomino 94, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8109252, faks 59 8109252.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO W ILOŚCI 100 000 LITRÓW ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 7000 LITRÓW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna oleju napędowego w ilości do 100 000 l oraz oleju opałowego do pieca c.o. w ilości 7000 l. Nieodłącznym elementem złożenia oferty jest posiadanie i dostarczenie Zamawiającemu na czas trwania umowy przenośnego urządzenia dozującego o pojemności 5000 l wyposażonego w dystrybutor umożliwiający tankowanie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CePeN Sp. z o.o., 76-200, Słupsk, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 333333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 394251,90

  • Oferta z najniższą ceną: 394251,90 / Oferta z najwyższą ceną: 404694,60

  • Waluta: PLN .

 

 

 
 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.01.2016.12.07.45_index.php.htm 2016-01-27 12:07:45 4,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 27-01-2016 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2016 12:07