Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Postomino
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

                                                                                               Załącznik do Zarządzenia Nr 9/11

                                                                                                                 Dyrektora AMGiSP w Postominie

                                                                                                                                    z dnia 07 lipca 2011r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Dyrektor Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Działu Ochrony Środowiska

 

1.    Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie wyższe,

b)   dobry stan zdrowia,

c)    niekaralność za przestępstwa umyślne,

d)   nieposzlakowana opinia,

e)    pięcio-letni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 21, poz. 124 ze zmianami), lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

a)    prawo jazdy,

b)   umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c)    łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, odporność na stres, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

 

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)    Eksploatacja gminnego wysypiska odpadów,

b)   Organizowanie odbioru odpadów stałych i płynnych,

c)    Organizowanie i rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów,

d)   Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących działalności działu,

e)    Monitoring zamkniętych wysypisk odpadów stałych.

f)     Koordynacja realizacji projektu pn. ,,Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Postomino poprzez zakup pojazdu do transportu wyselekcjonowanych odpadów oraz pojemników do ich zbiórki” we współpracy z UG Postomino.

 

4.    Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny,

b)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

c)     kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

d)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne umiejętności,

e)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

f)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

 

5.    Oferty należy składać do dnia 21.07.2011 r. w Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych               w Postominie, lub listownie na adres: Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, 76-113 Postomino 94.

6.    Inne informacje.

Nabór przeprowadzony zostanie dwuetapowo:

I  etap – kwalifikacja formalna.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej AMGiSP Postomino pod adresem http://bip.amgisppostomino.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie AMGiSP.

II etap– rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej.

    O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną

    powiadomieni indywidualnie. (prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu – numeru

    telefonu).

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie AMGiSP.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bogdan Szlawski 07-07-2011 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ania Kasica 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Bogdan Szlawski 07-07-2011 14:12